Ubezpieczenie kierowców

Szkody wyrządzone przez osoby kierujące pojazdami zdarzają się dosyć często. W wielu tego typu przypadkach straty finansowe sięgają niebagatelnych sum. Jako portal specjalizujący się w ogłoszeniach skierowanych do kierowców oraz znający branżę transportową od podszewki, postanowiliśmy zagwarantować ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kierowców za szkody wyrządzone na mieniu zleceniodawcy.

Dla wygody użytkowników oraz zwiększenia możliwości, postanowiliśmy dać dwie drogi ubezpieczenia kierowców:

Ubezpieczenie przez aplikację mobilną SafeTrack

Aplikacja przeznaczona jest dla kierowców już zatrudnionych w firmie transportowej.
Opłata wynosi 20 zł za dzień aktywnego korzystania z aplikacji, tj. od dnia wykonania raportu przyjęcia pojazdu do dnia wykonania raportu zdania pojazdu.
Przed pobraniem aplikacji należy skontaktować się z nami w celu uzyskania unikalnego kodu oraz otrzymania odpowiednich dokumentów.

Ubezpieczenie dla kierowcy wybranego do zlecenia przez stronę ja-pojade.pl

Każdy kierowca, który został wybrany do zlecenia na ja-pojade.pl jest automatycznie objęty ubezpieczeniem odpowiedzialności materialnej, które obowiązuje od dnia wykonania raportu przyjęcia pojazdu do dnia wykonania raportu zdania pojazdu.
Dla kierowcy, który zgłosił się do zlecenia przez ja-pojade.pl, koszty związane z ubezpieczeniem zawarte są w opłacie za dzień pracy kierowcy.

Ubezpieczenie obejmuje uszkodzenia wyrządzone przez kierowcę, powstałe podczas wykonywania zlecenia na mieniu zleceniodawcy, wyrządzone z winy nieumyślnej, bądź w skutek rażącego niedbalstwa, w zakresie objętym umową. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe na terenie całego świata.

Ubezpieczenie nie obejmuje:
  • zakresu odpowiedzialności, które są objęte ubezpieczeniem obowiązkowym (w tym posiadaczy pojazdów mechanicznych)
  • ryzyka kradzieży
  • szkód powstałych przez kierowcę nieposiadającego odpowiednich uprawnień wymaganych do kierowania pojazdem bądź badań lekarskich stwierdzających dopuszczenie do zawodowego kierowania pojazdem
  • kierowców wykonujących zlecenia na zasadzie współpracy B2B (w ramach działalności gospodarczej)

Więcej szczegółów dotyczących ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kierowców znajduje się w ogólnych warunkach ubezpieczenia.